top of page

TEKNİK DESTEK HİZMETLERİ

01

Teknik Mühendislik Hizmetleri

  • Proses ve Ekipmanın Yağlama Konusunda İhtiyaç Analizi ( Durum Tespiti)

  • Teknik Destek Hattı

  • Sertifikalı Teknik Eğitimler

  • Numune Analizleri ve Teknik Raporlar

  • Fluid Management Sistemi

  • Verimlilik Yönetimi

  • Sektörel Uzmanlık Hizmetleri

03

Proses ve Ekipmanın Yağlama Konusunda İhtiyaç Analizi

Saha ziyaretleri

Teknik Destek Mühendislerimiz tarafından işletmenize yapılan ziyaretlerde, prosesleriniz incelenerek durum tespiti yapılır. Bu aşamadan sonra uygulamanıza yönelik ürün önerilerinde bulunulup çözümler üretilir.

Kullanımda olan ürünlerimizin takibi ve gerekli saha kontrolleri yapılır. Saha kontrollerinde yapılan ölçümler ‘’Teknik Takip Programı’’ (TTP) vasıtasıyla elektronik ortamda müşterilerimizle paylaşılır.

Teknik Takip Programı(TTP) ile saha ölçümleri elektronik ortamda kayıt altında tutulur ve geriye dönük trend analizi yapılması için veri tabanı oluşturulur.

05

Verimlilik Yönetimi

Belgin Teknik Uzmanları bütünsel ve sistematik farklı bir bakış açısı ile dışarıdan bir göz olarak işletmenizdeki ilgili proses veya proses akışında kullandığınız tüm madeni yağlar için öncelikle bir durum tespiti raporu oluşturur.

Sistemlerinizde kullanılan madeni yağların tespiti, ölçülmesi, izlenmesi, sistematik takibi, karşılaştırılması sonrası verimliliğin arttırılmasına yönelik hedefler doğrultusunda çalışmalar yapılır.

Yapılan çalışmalarda, uygun proseste uygun ürün kullanılıp kullanılmadığını belirlemek için kullanılmakta olan ekipmanın kılavuzları incelenir. Önerilen yağlayıcılar, yağlama metodu, yağlama miktarı, yağlama periyodu, yağlama noktası v.b. soruların cevapları alınarak durum tespiti neticesinde yağlama kartları oluşturulur. Yağ ambarları, elleçleme ekipmanları, yağ standartları v.b. ekipmanların magnetlerle etiketlenmesi sağlanır.Bu şekilde farklı bir yağlayıcının sistemde kullanılması gibi yanlışlıkların minimize edilmesi hedeflenir.

Uzman Teknik Personelin düzenli olarak yaptıkları saha ziyaretleri neticesinde yağlayıcının kontrol edilmesi sağlanır. Saha ve laboratuvar ölçümleri sonucunda elde edilen veriler sayesinde iyileştirici teknik tavsiyeler müşterilere teknik raporlar vasıtasıyla sunulur.

Düzenli ölçüm ve saha takipleri neticesinde elde edilen verilerle tespit edilen maliyet kazançları ürün takip ve deneme takip raporları ile detaylı olarak raporlanarak müşterilere iletilir.

Madeni yağ kullanımındaki verimliliği üst düzeyde tutmak için sistematik olarak iş ortakları ile toplantılar yapılır. Hedefler ve toplam sistem maliyet iyileştirmeleri aktarılır.

02

Teknik Mühendislik Hizmetleri Kazanımları;

Sonuç olarak ;

• Doğrudan ya da dolaylı her türlü sarfiyatlar azaltılır,

• Sistem arızalarının önüne geçilir,

• Yağlayıcının kullanım ömrünün optimizasyonu sağlanır,

• Sürekli proses iyileştirme hedeflenir,

• Verimlilik artışı sağlanır,

• Atık maliyetleri minimize edilir,

• Toplam maliyetler iyileştirilir.

04

Numune Analizleri ve Teknik Raporlar

Uluslararası standartlara uygun modern ve akredite laboratuvar imkanları ile sistemlerinizde kullandığınız yağların analizleri yapılarak raporlanır.
Online Laboratuvar Analiz Sistemi sayesinde ilgili sistemlerden düzenli olarak alınan kullanılmış yağ numuneleri analiz edilir ve kestirimci bakım kapsamında aşağıdaki faydalar sağlanır.


• Sistem takibinin düzenli olarak yapılması,

• Trend analizleri için veri tabanı oluşturulması,

• Olası problemlerin yaşanmadan gereken önlemlerin alınması,

• Üretimi aksatan ani sistem duruşlarının önüne geçilmesi,

• Ekipman kaybının önlenmesi

06

Sektörel Uzmanlık Hizmetleri

Belgin Sektörel Uzmanları ile; işletmelerdeki mevcut durumun detaylı teknik analizini yaparak özel teknik çözümleri de içeren geniş bir ürün ve hizmet portföyünü müşterilerine sunar. Geniş ürün portföyü, ilgili sektördeki prosesin her aşamasında istenilen performansı sağlayacak nitelikte çözümler üretilmesini sağlar. Belgin, sektörlere özel profesyonel uzman mühendisleri ile portföyündeki ürünleri uygun prosesler için seçerek inovatif çözümler sağlar ve bunları müşterilerine detaylı olarak raporlandırır.

Gelişen katık teknolojisini kullanarak inovatif ürünler tasarlayan AR-GE ekibinin katkılarıyla ve Sektöründe Uzman Teknik Personellerinin tavsiyeleri doğrultusunda sürdürülebilir iş başarısı oluşturur. Teknik Uzmanlık, verimli endüstri tesisleri için ürün ve ürün kullanımına yönelik tüm konuları kapsar.

Uzmanlar sektörel madeni yağ eğitimleri ve yağlama kartları v.b. gibi danışmanlık faaliyetleri ile bilgi birikimlerini ve deneyimlerini aktarırlar.
Sektöründe uzman mühendis kadrosu maksimum verimliliğin elde edilebilmesi amacı ile müşterilerine sunduğu ürünlerin doğru olarak kullanılmasını amaçlar. Ürünlerin uygulama alanları ile ilgili öneriler sunarak üst düzey verimliliğe ulaşmanız için gerekenleri yerine getirmeniz konusunda yardımcı olur.

I'm a testimonial. Click to edit me and add text that says something nice about you and your services. Let your customers review you and tell their friends how great you are.

Robb Walters

bottom of page